Skip to main content

Žilinská Hyperia si ako jeden z mála slovenských zamestnávateľov svoje stabilné miesto na trhu obhajuje už desiaty rok. Ďalšia etapa rozrastajúcej sa spoločnosti sa najnovšie prejavila aj na aktuálnom dizajne značky.