Skip to main content

TÍM

Za to, kde sa nachádzame, vďačíme predovšetkým našim Hyperákom. Ľuďom, ktorí posúvajú vpred nielen prácu na projektoch, ale aj fungovanie celého tímu.

Bez ľudí na riadiacich pozíciach by to však nešlo.

Michal Hradil

CEO

Daniel Boďa

COO

Lukáš Hrdlička

CTO

Ľuboš Ďurovič

CMO

Tomáš Michálek

Head of SEO

Marek Mihalčin

Head of Frontend Development – Kimbino

Martin Čaniga

Head of Backend Development – Kimbino

Martin Chudomel

Head of QA

Juraj Kalafut

Head of Backend Development – LeadGeneration

Michal Lajš

Head of PPC