Skip to main content

TÍM

Za to, kde sa nachádzame, vďačíme predovšetkým našim Hyperákom. Ľuďom, ktorí posúvajú vpred nielen prácu na projektoch, ale aj fungovanie celého tímu.

Bez ľudí na riadiacich pozíciach by to však nešlo.

Michal Hradil

CEO

Daniel Boďa

COO

Lukáš Hrdlička

CTO

Ľuboš Ďurovič

CMO

Jana Čajková

HR Manager

Marek Turčáni

Business Owner – LeadGeneration

Radka Kalafutová

Business Owner – Kimbino

Patrik Melicherík

Business Owner – Tastelist

Tomáš Michálek

Head of SEO

Terézia Tupá

Head of PPC

Michaela Boriková

Head of Mailing

Zuzana Konštiaková

Head of Content – Kimbino

Martina Kumorová

Head of Product – Kimbino

Marek Mihalčin

Head of Frontend Development – Kimbino

Martin Čaniga

Head of Backend Development – Kimbino

Martin Chudomel

Head of QA

Juraj Kalafut

Head of Backend Development – LeadGeneration