Skip to main content

Plánovanie úloh je dôležité a na to je potrebné kompletné zadanie. Čo má obsahovať a čo sa deje, ak v ňom zásadné údaje chýbajú? V tejto epizóde vysvetľujú naši webdizajnéri Sabča s Rasťom, aký majú workflow – čo sa deje od prijatia zadania až po výsledný dizajn vrátane feedbacku a schvaľovacieho procesu. Na konkrétnych príkladoch priblížia svoj postup práce, technológie, ktoré používajú a optiku, ktorou sa riadia.