Skip to main content
  • Slovenská firma vytvára inovatívne online projekty. Pôsobí na 6 kontinentoch a obratom sa blížia k 18 miliónom
  • Pre zamestnancov vo firme neplatí pevný pracovný čas. Základom ich úspechu je adaptovanie sa na moderné technológie
  • Projekty firmy Hyperia, ktorá má aj novú vizuálnu identitu, ľudia poznajú až v 40 krajinách sveta