Skip to main content

Rozhovor so Soňou Ondrejkovou, biznis mentorkou, ktorá mentoruje aj zamestnancov Hyperie, o vplyve pandémie, problémoch firiem, leadershipe, manažmente a aj o pracovnom trhu.