Skip to main content
Ako byť efektívny bez stresu? S biznis mentorkou Soňou Ondrejkovou diskutovali technický riaditeľ Luky a marketingový riaditeľ Lubiak o svojich skúsenostiach, prístupoch a pohľadoch tentokrát na tému efektívneho manažovania času. 
 
V tejto epizóde sa dozvieš:
  • ako si stanoviť priority a zamerať sa na to dôležité, keď sa javí, že všetko potrebuje našu pozornosť
  • kedy používať kalendár a kedy môžu byť prínosné to-do zoznamy úloh pri plánovaní práce
  • ako pristupovať k rozdeleniu aktivít na rutinnú a hlbokú prácu
  • ako sa dá v dnešnej dobe vytvoriť si priestor pre hlbokú prácu bez notifikácií a vyrušení
  • časovo efektívne manažovanie emailovej schránky
  • rola pravidelných prestávok pri udržaní si produktivity a manažovanie vlastnej energie počas dňa
  • ako dodržiavať stanovený časový plán, čo je to prokrastinácia a nástroje na jej prekonanie