Skip to main content

Nové epizódy podcastu pre Ukrajincov s názvom SlovakForU vychádzajú každý utorok, štvrtok a piatok na všetkých podcastových platformách, na YouTube kanáli SlovakforU a tiež na webe SlovakforU.sk, kde sú dostupné cvičenia a transkripty v slovenskom jazyku, aj preklady do ukrajinského a ruského jazyka.

Znalosť jazyka danej krajiny je pri začleňovaní sa do spoločnosti kľúčová. Technologická spoločnosť Hyperia sa preto rozhodla podporiť vznik podcastu, ktorý by umožnil Ukrajincom osvojenie si slovenčiny prirodzeným spôsobom. V spolupráci s moderátorkou podcastu Zuzanou Ralbovskou pravidelne prinášajú Ukrajincom pár minút slovenčiny na každý deň v jazykových úrovniach A1-A2 a B1-B2.

Podcast ako efektívny nástroj na učenie sa slovenského jazyka

„Najdôležitejšie pri učení sa cudzieho jazyka je obklopiť sa ním. Deti ešte predtým, než sa naučia rozprávať, majú napočúvané stovky až tisícky hodín materinského jazyka. Celý podcast SlovakforU je nahovorený v slovenčine, aby všetci, ktorí majú chuť, mohli jazyk takto napočúvať,“ vysvetľuje výhody podcastového formátu Zuzana Ralbovská.

Zároveň spresňuje, že ak by bol podcast určený napríklad pre anglické publikum, bolo by nevyhnutné v začiatkoch aj prekladať, ale v tomto prípade to nie je nutné: „Ukrajinčina je slovanský jazyk, so slovenčinou má spoločných až 66 percent slov, preto nie je potrebné prekladať do ukrajinčiny. Na webe SlovakforU.sk sú však dostupné preklady k podcastu, s ktorými pomáhajú dobrovoľníci.“

Poukazuje však aj na rozdiely medzi týmito dvomi príbuznými jazykmi: „Keďže výslovnosť aj spoločných slov je mierne odlišná, v jednoduchších častiach podcastu dbám vždy na to, aby mali priestor opakovať výrazy nahlas,“ a s úsmevom dodáva: „túto možnosť si veľmi pochvaľujú.“

Prakticky zameraný obsah podcastu, cvičenia aj bonusové epizódy

Obsahové témy sú zvolené tak, aby adresovali jazykové potreby Ukrajincov, ktorí prichádzajú na Slovensko od vypuknutia vojnového konfliktu. Zuzana Ralbovská poslucháčov postupne sprevádza každodennými situáciami. V podcaste sa nevyhýba ani slangovým výrazom, aby im komunikácia v bežnej hovorovej reči nerobila problém.

Cieľom je, aby sa dokázali dorozumieť v obchode, reštaurácii, lekárni, či vedeli viesť rozhovor s kamarátom. „Vyššia úroveň je zameraná najmä na počúvanie a obsahuje zložitejšie témy, prípadne naše zvyky a ako to funguje u nás v určitých oblastiach,“ spresňuje Zuzana Ralbovská.

Vo výučbe nového jazyka hrá veľkú rolu aj správne zvolený prístup k jazykovému vzdelávaniu. Preto kladie dôraz nielen na praktickú slovnú zásobu, ale aj na to, aby boli Ukrajinci schopní s podcastom efektívne narábať a dokázali si osvojiť z cudzieho jazyka čo najviac znalostí.

Vytvorila preto bonusové epizódy, ktoré vychádzajú každý piatok a sú zamerané na rozličné témy týkajúce sa učenia sa jazyka: „Obsahujú rôzne tipy, ako sa naučiť cudzí jazyk, či už slovnú zásobu, alebo gramatiku. Takisto sa v nich budem deliť o moje vlastné postupy, ktoré mi pomohli naučiť sa jazyk zábavnejšie a rýchlejšie,“ naznačuje smer, akým sa budú uberať ďalšie časti.

„Bonusový formát je oddelený od bežných častí, pretože s ním netreba pracovať – učiť sa z neho slovné spojenia, gramatiku, opakovať nahlas a podobne. Bonusovú časť si stačí vypočuť pri kávičke,“ približuje zámer tohto extra formátu, ktorý je farebne odlíšený dominantnou žltou farbou.

Do budúcna plánuje Zuzana Ralbovská aj rozhovory s Ukrajincami žijúcimi na Slovensku a o ich ceste za slovenčinou a celkovo integrácii do spoločnosti.

Podcast SlovakforU dostupný online pre všetkých zadarmo

Podcast SlovakforU, s jednotlivými epizódami v trvaní maximálne 10 až 15 minút, je vystavaný pre samoštúdium a zároveň ako nástroj na výučbu. Je teda určený aj pre Slovákov, ktorí chcú naučiť Ukrajincov svoju rodnú reč. Pri výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka je však odporúčané držať sa niekoľkých pravidiel, aby ste im s učením naozaj pomohli.

Odporúčania, ako efektívne pracovať s podcastom – tipy pre tých, ktorí sa učia cudzí jazyk a aj pre tých, ktorí chcú pomôcť druhým s učením, nájdete v pdf formáte na tomto odkaze.

Podcast SlovakforU, ktorý vzniká v spolupráci s technologickou spoločnosťou Hyperia je voľne dostupný na všetkých podcastových platformách – AnchorSpotifyGoogle PodcastsPocket Casts aj na YouTube kanáli SlovakforU a na webe SlovakforU.sk.

Viac o pomoci ľuďom zasiahnutým vojnou na Ukrajine, ktorú poskytuje technologická spoločnosť Hyperia, sa dočítate v tomto článku. Viac informácií o Hyperii sa dozviete na webe hyperia.sk.

Pozitívne ohlasy od ukrajinských poslucháčov

Podcast sa už teraz teší obľube ako u Ukrajincov, tak aj u učiteľov slovenčiny ako cudzieho jazyka, čo dokazuje pozitívna spätná väzba:

„Nahrávky sú geniálne! Postupne, logicky poprepájané, stále s kontextom. Aj som tušila, že tie Záľuby budú čoskoro, keďže už boli načrtnuté v inej epizóde. Bola som zvedavá na epizódy s číslami a Ako na latinku. A sú to moje obľúbené epizódy. Mama učí podľa Krížom krážom a vravela, že prejde na vaše podcasty, lebo veľmi dobre sa jej s nimi pracuje.“

„Ahoj Zuzka, včera mala moja mama hodinu s Ukrajinkami. Sú na Slovensku vyše mesiaca a vlastne hneď sa začali učiť po slovensky, čiže nie sú začiatočníčky. Podcast im stačilo vypočuť si raz, keďže už rozumejú celkom dobre. To, že veľa rozumeli, ich veľmi motivovalo. Keď si značili zaujímavé slovíčka, boli to skôr tie na úrovni B1-B2.“

„Podcasty sa im veľmi páčili, vypočuli si Moja rodina a S kým sa navštevujeme. Napadlo im, že by pri členoch rodiny, keď sa spomínajú záľuby rodičov, chceli vedieť pomenovať ďalšie záľuby a voľnočasové aktivity. A tiež, keď sa tam spomínal počet súrodencov, tak ich zaujímali čísla po slovensky. Čo je super, lebo hneď ďalšie dve epizódy sa venujú číslam, tak to bolo výborné namotivovanie.“

Spätnú väzbu na podcast, či námety na nové časti, môžete písať priamo Zuzane Ralbovskej na e-mailovú adresu slovakforu@gmail.com.