Skip to main content

Hyperia sa v rámci svojich spoločensky zodpovedných aktivít rozhodla podporiť občianske združenie Truc sphérique, ktoré funguje už 25 rokov a prevádzkuje Novú synagógu spolu s kultúrnym centrom Stanica Žilina-Záriečie.

Predstavujú jedny z najvýznamnejších kultúrnych inštitúcií v Žiline. Nová synagóga je nádhernou ukážkou medzivojnovej architektúry s pohnutou históriou, ktorú sa pred 12 rokmi podarilo zachrániť do novej krásy. Stanica Žilina-Záriečie zas vznikla pred 20 rokmi ako jedno z prvých multižánrových kultúrnych centier na Slovensku. Sú to význačné miesta nielen pre rôzne akcie, festivaly či večierky, ale aj dôležité priestory pre výstavy domácich i zahraničných umelcov a tiež obľúbené pre svoje kaviarne, ktoré ponúkajú príjemné posedenie vo všedné dni. 

Umenie a kultúra sú vďaka občianskemu združeniu Truc sphérique v Žiline stále živé, sú každodennou súčasťou spoločnosti. Ďalšie prevádzkovanie týchto budov je však v dôsledku energetickej krízy v ohrození.

Hyperia sa rozhodla podporiť fungovanie občianskeho združenia Truc sphérique poskytnutím priameho finančného daru vo výške 30-tisíc eur. V Hyperii si uvedomujú, aké dôležité je podporovať miesta, ktoré sú otvorené pre všetkých bez rozdielu, prinášajú do spoločnosti pozitívnu zmenu a vytvárajú trvalú kultúrnu hodnotu. 

Podporiť kultúru v Žiline môžete okrem finančného daru aj prostredníctvom dvoch percent z daní. Viac informácií o možnostiach pomoci nájdete na stránkach Novej synagógy a Stanice Žilina-Záriečie