Skip to main content
S biznis mentorkou Soňou Ondrejkovou diskutovali technický riaditeľ Luky a marketingový riaditeľ Lubiak o svojich skúsenostiach, prístupoch a pohľadoch na tému poskytovania spätnej väzby.
V tejto epizóde sa dozvieš:
  • či existuje vhodná štruktúra spätnej väzby alebo vsadiť na spontánnosť,
  • aký je vhodný čas, miesto a spôsob ako podať spätnú väzbu,
  • čo je to transakčná analýza a ako sa dá uplatniť v poskytovaní feedbacku,
  • akú rolu zohrávajú emócie, dôvera, bezpečné prostredie či otvorená komunikácia,
  • aké sú rozdiely, keď poskytujeme spätnú väzbu písomne a ústne, jednotlivcovi a kolektívu,
  • ako sa dá vytvoriť firemná kultúra, kde je prirodzené dávať si vzájomnú spätnú väzbu tak, aby bola konštruktívna a pomáhala rásť jednotlivcovi, tímu aj biznisu.