Skip to main content

Leadgeneration je najdlhšie fungujúci projekt Hyperie. Na starosti ho má business owner Marek, ktorý v tejto epizóde predstavil, ako ho s tímom rozvíjajú. Marek v krátkosti porozprával, o čom tento projekt je, v akých krajinách sú s Leadgeneration prítomní, akú pridanú hodnotu vytvárajú pre používateľov a partnerov. Spomenul aj používané technológie na vývoj, aktuálne výzvy a oblasti, na ktoré sa v najbližšej dobe zameriavajú.