Skip to main content

V sérii rozhovorov s hosťkou Soňou Ondrejkovou sme sa v tejto epizóde zamerali na tému angažovanosti. S technickým riaditeľom Lukym a marketingovým riaditeľom Lubiakom prebrali, na čo všetko má angažovanosť vplyv a ako ju v praxi podporovať.

V tejto epizóde sa dozvieš:

  • ako vnímajú rozdiely a spoločné znaky medzi spokojným, motivovaným a angažovaným zamestnancom
  • či ľudia do firmy prichádzajú angažovaní a motivovaní alebo je úlohou zamestnávateľa angažovanosť na pracovisku vytvárať
  • ako dokáže líder rozpoznať, či sú kolegovia angažovaní
  • aké faktory vplývajú na motiváciu a angažovanosť a čím ich môžeme ovplyvniť