Kimbino

  • Projekt máme spustený v 40 krajinach

  • Máme web aj android aplikaciu

  • Mesačne “obslúžime” desiatky miliónov návštevníkov

  • Máme interné špecializované tímy - navrhujeme, vyvíjame aj propagujeme si to sami: Samostatný produktový tím, 4 scrum timy, 3 dedikované tímy v marketingu

Kimbino weby a android aplikácia fungujú v 40 krajinách. Na to, aby sme mohli návštevníkom na všetkých trhoch poskytnúť čo najaktuálnejšie informácie, máme vytvorený tím ľudí, ktorí sa dennodenne starajú o obsah a jeho kvalitu či aktuálnosť.

Ďalšou neodmysliteľnou súčasťou je interný produktový tím, ktorý má na starosti funkcionality, ich vylepšovanie a správne fungovanie. Na Kimbine tiež pracujú 4 komornejšie scrum tímy, ktoré nám zabezpečujú agilný vývoj. Okrem toho si interne riešime aj obchod a marketing, vďaka čomu nie sme odkázaní na externých špecialistov, pretože tých máme “doma” :). Napriek tomu, že na Kimbine pracuje skutočne niekoľko tímov šikovných ľudí a špecialistov, uvedomujeme si, že vzdelávanie pre nás nekončí a nikdy nie sme takí dobrí, aby sme nemohli byť lepší. Pravidelne teda navštevujeme rôzne konferencie, sledujeme webináre, alebo sa napr. radíme s odborníkmi z Google, ktorí nám už neraz pripravili workshopy k rôznym témam, ktoré riešime.